Tavaszi szünet

Kedves Szülők!

A tavaszi szünet 2021. április 1-6-ig tart.
A szünet utáni első tanítási nap április 7. szerda, B hét szerinti tanórákkal.
A tanítást digitális oktatás formájában folytatjuk.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívánunk!

Tájékoztató az iskolai beiratkozással kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban. Amennyiben Ön csak személyesen tudja gyermekét beíratni iskolánkba, úgy a 06-76-536-210 telefonszámon időpontot egyeztethet munkaidőben az iskolatitkárnál 2021. április 14-én 16 óráig. Személyes megjelenésre csak az előre egyeztetett időpontban van lehetőség a Tass, Dunai út 24. alatti épületben.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Kiskőrösi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A hivatalos közlemény

Tass, 2021. március 31.

Tóthné Détári Gabriella
intézményvezető

Hit- és erkölcstan tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk a leendő 1. osztályos tanulók szüleit, hogy intézményünkben a 2021/2022. tanévre a következő egyházi jogi személyek szervezik meg a hit- és erkölcstan oktatását:

1) katolikus hit- és erkölcstan oktatás:
Tass Plébánia
6098 Tass, Munkácsy u. 25.
Telefon: 20/585-3747
Kapás Mihály plébános
2) református hit-és erkölcstan oktatás:
Tassi Református Egyházközség
6098 Tass, Kálvin tér 2.
Telefon: 76/357-810
Dobos Bence lelkész

A leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak az etika/ hit- és erkölcstan oktatásról. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. Az etika/hit- és erkölcstan óra választása a törvényi előírások szerint egész tanévre szól, a döntést tanév közben nem lehet megváltoztatni.

Tóthné Détári Gabriella
intézményvezető

Tájékoztató a digitális oktatásról

Tisztelt Szülők és Tanulók!

A kormány döntése alapján 2021. március 8-tól az általános iskoláknak digitális munkarendre kell átállniuk. Annak érdekében, hogy a tanítás-tanulás folyamata a legkevesebb problémával folytatódjon az online térben, ezért kérjük az alábbiak betartását!
1. A digitális tanrendben órarend szerint folytatódik az oktatás, tehát a tanulók a napi órarend szerint kapják meg a feladataikat. A feladatokat a KRÉTA felületén rögzítik a pedagógusok minden nap 8 óráig, valamint felteszik a feladatokat a Google Classroomba is. Az elkészített feladatokat a Google Classromban várjuk vissza a pedagógusok által megjelölt határidőre.
2. A digitális tanrendbe minden tanulónak be kell kapcsolódnia, és a kiadott feladatokat el kell készítenie.
3. Az otthoni munka ellenőrzésének formájáról minden pedagógus tájékoztatja tanítványait. A tanulóktól beérkezett munkákkal kapcsolatos visszajelzések a Classroomon keresztül történnek, a munkákat érdemjegyekkel, illetve szövegesen a KRÉTA rendszerben értékeljük.
4. Kérjük, hogy az elkészített feladatokat ne a Facebookon, illetve ne Messengerben küldjék el! Ezek a felületek nehezen követhetők a pedagógusok számára, emellett használatuk adatvédelmi aggályokat is felvet.
5. Kérjük a Szülőket, hogy ösztönözzék gyermekeiket a tanítási időben megszokott napirendre és a mindennapos tanulásra! Kérjük, hogy a tanulók a délelőtti órákban végezzék el a feladataikat! A délutánt használják ki a pihenésre, legyenek a levegőn, az udvaron, mozogjanak, kapcsolódjanak ki!
6. A felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások a digitális oktatás ideje alatt elmaradnak.
7. Kérdés, probléma esetén kérjük, hogy munkaidőben forduljanak mind a tanulók, mind a szülők az érintett pedagógushoz, osztályfőnökhöz!
8. A hivatalos ajánlások azt kérik a szülőktől, tanulóktól, hogy a digitális tanrend ideje alatt a gyerekek maradjanak otthon, ne érintkezzenek csoportosan a többi gyerekkel, mert az a vírus terjedését eredményezi.
9. Amennyiben nem sikerül valakinek a KRÉTÁ-ba belépni, a 76-536-210 telefonszámon tudunk segítséget nyújtani.
Jó egészséget kívánok mindenkinek! Vigyázzanak magukra!

Tóthné Détári Gabriella
intézményvezető

Őszi szünet

Kedves Szülők!

Az őszi szünet 2020. október 23-30-ig tart.

Első tanítási nap 2020. november 2. hétfő, A héttel kezdünk.

Mindenkinek jó pihenést és jó egészséget kívánunk! Vigyázzanak magukra és a szeretteikre!

Járványügyi intézkedési terv

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr az alábbiak szerint módosította az iskoláknak korábban kiküldött járványügyi intézkedési tervet.

1. Az iskolát csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó látogathatja.

2. Az iskola épületében a maszk használata mindenki számára kötelező a tantermeken kívül. Kérem a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy gyermekük minden nap hozzon magával megfelelő méretű és tisztaságú maszkot!

3. Az intézmény minden tanuló számára biztosítja a gyakori kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét. Az épületek mosdóit, közösségi tereit, a tantermek kilincseit és bútorzatát rendszeresen fertőtlenítjük.

3. Amennyiben a szülő a gyermekénél tüneteket észlel, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján kell gondoskodnia az orvosi vizsgálatról.

4. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

5. Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, kizárólag orvosi igazolással jöhet újra az intézménybe. Ameddig a tanuló az igazolást nem hozza magával, addig nem léphet be az intézménybe. Hatósági karantén esetén a tanuló kizárólag a járványügyi feloldó határozattal jöhet újra iskolába. A gyerek hiányzása esetén nem mentesül az iskolai feladatok megoldása alól, részére eljuttatjuk az iskolai és a házi feladatokat (KRÉTA, Google Classroom).

7. Az első félévben esedékes nagy létszámú rendezvényeket el kell halasztanunk, vagy megszervezésükkor tekintettel kell lenni a létszámkorlát és az egészségvédelmi intézkedések betartására, szabadtéri rendezvény szervezésére.

8. Az iskolafogászati szűrés további utasításig nem végezhető.

9. Szülő, kísérő nem léphet be az intézmény területére, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Belépéskor a járványügyi előírásokat be kell tartani. Időpontot egyeztetni a 06-76-536-210-es telefonszámon lehet.

Köszönöm szíves megértésüket és együttműködésüket!
Tóthné Détári Gabriella
intézményvezető